Interim schoolleider/directeur

“In de functie van directeur wil ik nieuwe leiders creëren.”

Op mijn 29e werd ik locatieleider en intern begeleider van Jenaplanschool Zonnewereld in Utrecht. Ik vond het werk interessant, maar had een droom: lesgeven op de Pabo. Toen dit mijn pad kruiste greep ik die kans.

Een paar jaar later was ik net moeder van mijn tweede kind. Ik werkte bij Intermetzo, een instelling voor jeugdzorg. De operationeel manager viel uit en ik kreeg de rol.

Ik heb dus altijd functies gecombineerd en koos bij de vervolgstap altijd voor de voor mij veilige route. Namelijk aan het werk met kinderen, in de rol van intern begeleider.

December 2020, ik was interim intern begeleider op een basisschool in Doorn en werd gevraagd de schoolleider tijdelijk te vervangen. Nu geen combinatie meer, maar een puur leidinggevende rol.

Ik merk dat het een voordeel is dat ik elke rol binnen het onderwijs heb vervuld: leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog, remedial teacher en schoolleider. Daarnaast ben ik zelf ouder. Daardoor kijk ik vanuit verschillende perspectieven en kan ik een vraag of uitdaging van diverse posities belichten.

Dat werkt heel erg goed. Zo goed dat ik me hierin verder wil ontwikkelen. De medewerkers zijn erg tevreden over wat ik doe, al heb ik natuurlijk ook nog wat te ontwikkelen.

CONTACTFORMULIER

Interim intern begeleider

“Ik houd van scholen met een complexe populatie of waar de zorg niet op orde is.”

Vanuit het verleden heb ik deze rol al meerdere keren vervuld. Toen ik in 2006 aankondigde op Jenaplanschool Zonnewereld dat ik orthopedagogiek zou gaan studeren, werd ik gevraagd om daar intern begeleider te worden. Daarna ben ik in verschillende organisaties verantwoordelijk geweest voor de zorg aan kinderen in de functie als orthopedagoog en intern begeleider.

Het helpt dat ik ook jaren leerkracht ben geweest dus niet alleen vanuit het kind maar ook vanuit de leerkracht kan kijken. Dat ik orthopedagoog ben, zorgt ervoor dat ik goed weet hoe onderzoeken werken en heb ik theoretische kennis.

Ik merk dat ik houd van complexe situaties dus bijvoorbeeld scholen die een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie. Of scholen met een complexe doelgroep, waar in het aanbod nog geen antwoord op is.

CONTACTFORMULIER

Wat anderen over mij zeggen:

Afgelopen jaren heb ik met veel plezier samen mogen werken met Liesbeth. Ik heb haar in diverse rollen leren kennen; als schoolleider en als intern begeleider.

Binnen haar rol als intern begeleider hebben we een nauwe samenwerking gehad.

Liesbeth heeft mij binnen mijn huidige baan ingewerkt. Ze heeft daar de tijd voor genomen, deelde kennis en is hier precies in. Dit heeft mij verder geholpen binnen mijn huidige werk. 

Ik heb het geluk gehad veel gebruik te kunnen maken van haar brede kennis en expertise. Zo is ze ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid maar neemt ze ook de ervaring mee vanuit jeugdzorg. 

Liesbeth heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is een teamspeler. Ik ken Liesbeth als eerlijk, efficiënt en sympathiek. Als persoon heb ik altijd met veel plezier samengewerkt, er wordt hard gewerkt maar er is ook ruimte voor een gezellig praatje.

Merel van Doorn, bovenschools intern begeleider Wereldkidz

CONTACT

06 20389435

LIESBETHROMBOUTS@BUREAUHOOGBEGAAFD.NL

Liesbeth Rombouts
Houten
(regio Utrecht)

CONTACTFORMULIER