Interim schoolleider/directeur

“In de functie van directeur wil ik nieuwe leiders creëren.”

Op mijn 29e werd ik locatieleider en intern begeleider van Jenaplanschool Zonnewereld in Utrecht. Ik vond het werk interessant, maar had een droom: lesgeven op de Pabo. Toen dit mijn pad kruiste, greep ik die kans.

Een paar jaar later, net moeder van mijn tweede kind, werkte ik bij Intermetzo, een instelling voor jeugdzorg. De operationeel manager viel uit en ik kreeg de rol.

Zo combineerde ik steeds functies en koos bij de vervolgstap altijd voor de voor mij veilige route. Namelijk: aan het werk met kinderen, in de rol van intern begeleider.

December 2020, ik was interim intern begeleider op een basisschool in Doorn en werd gevraagd de schoolleider tijdelijk te vervangen. Nu geen combinatie meer, maar een puur leidinggevende rol.

Ik merk dat het een voordeel is dat ik elke rol binnen het onderwijs heb vervuld: leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog, remedial teacher en schoolleider. Daarnaast ben ik zelf ouder. Daardoor kijk ik vanuit verschillende perspectieven en kan ik een vraag of uitdaging van diverse posities belichten.

Dat werkt heel erg goed. Zo goed dat ik me hierin steeds verder wil ontwikkel. De medewerkers zijn erg tevreden over wat ik doe, al heb ik natuurlijk ook nog wat te ontwikkelen.

06 203 894 35 Liesbethrombouts76@gmail.com

Interim onderwijsadviseur

“Samen zoeken naar een oplossing, vanuit eigen expertise.”

Onderwijs interesseert me mateloos. Onderwijs is een complex vak, op een bepaalde manier complexer dan een bedrijf. Bij bedrijven werken mensen die diensten aanbieden aan klanten. Redelijk overzichtelijk. Ook in het onderwijs werken mensen, leerkrachten en ondersteunend personeel, die zorgen voor zo goed mogelijk onderwijs. Onderwijs wordt gegeven aan kinderen, waar ouders verantwoordelijk voor zijn. Er lopen veel rollen door elkaar en emoties spelen een grote rol. Dat maakt het complex en het betekent dat je heel goed met elkaar moet weten wat je doet, wat ieders rol is en hoe je goed communiceert.

Dat maakt onderwijs zo boeiend. Hoe leren kinderen, wat hebben ouders nodig, wat heeft een team nodig en wat is ieders rol daarin?

Met mijn achtergrond als orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in leerproblemen. Dit helpt me om steeds te onderzoeken hoe kinderen leren.
Met mijn ervaring en interesse in organisatieculturen streef ik ernaar dat iedereen zich fijn voelt in de school. Daarbij heb ik een brede blik. Wat is de cultuur binnen het bestuur? Wat is de schoolcultuur? En hoe zorgen we dat de mensen passen bij de cultuur of kunnen we de cultuur zo aanpassen dat iedereen zich fijn voelt?

En als ouder heb ik geleerd hoe belangrijk het is om als ouders te begrijpen waar een school mee bezig is. Om betrokken te zijn waar het kan en uitgelegd te krijgen waar de grenzen liggen in betrokkenheid.

Ik heb scholen mogen adviseren. Voor mij is het belangrijk dat ik (mede) verantwoordelijkheid draag over het advies. Dus niet iets adviseren en wegwezen, maar adviseren en opvolgen en samen reflecteren om zo door te groeien.
Niet werken vanuit een eigen stramien, maar echt kijken wat er bij de school past om door te ontwikkelen. Welke organisatievormen zijn er al en die verbeteren en daarop doorbouwen.

06 203 894 35 Liesbethrombouts76@gmail.com

Interim intern begeleider

“Ik houd van scholen met een complexe populatie of waar de zorg niet op orde is.”

Vanuit het verleden heb ik deze rol al meerdere keren vervuld. Toen ik in 2006 aankondigde op Jenaplanschool Zonnewereld dat ik orthopedagogiek zou gaan studeren, werd ik gevraagd om daar intern begeleider te worden. Daarna ben ik in verschillende organisaties verantwoordelijk geweest voor de zorg aan kinderen in de functie als orthopedagoog en intern begeleider.

Het helpt dat ik ook jaren leerkracht ben geweest dus niet alleen vanuit het kind maar ook vanuit de leerkracht kan kijken. Dat ik orthopedagoog ben, zorgt ervoor dat ik goed weet hoe onderzoeken werken en heb ik theoretische kennis.

Ik merk dat ik houd van complexe situaties dus bijvoorbeeld scholen die een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie. Of scholen met een complexe doelgroep, waar in het aanbod nog geen antwoord op is.

06 203 894 35 Liesbethrombouts76@gmail.com

Wat anderen over mij zeggen:

Afgelopen jaren heb ik met veel plezier samen mogen werken met Liesbeth. Ik heb haar in diverse rollen leren kennen; als schoolleider en als intern begeleider.

Binnen haar rol als intern begeleider hebben we een nauwe samenwerking gehad.

Liesbeth heeft mij binnen mijn huidige baan ingewerkt. Ze heeft daar de tijd voor genomen, deelde kennis en is hier precies in. Dit heeft mij verder geholpen binnen mijn huidige werk. 

Ik heb het geluk gehad veel gebruik te kunnen maken van haar brede kennis en expertise. Zo is ze ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid maar neemt ze ook de ervaring mee vanuit jeugdzorg. 

Liesbeth heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is een teamspeler. Ik ken Liesbeth als eerlijk, efficiënt en sympathiek. Als persoon heb ik altijd met veel plezier samengewerkt, er wordt hard gewerkt maar er is ook ruimte voor een gezellig praatje.

Merel van Doorn, bovenschools intern begeleider Wereldkidz

CONTACT

06 203 894 35

LIESBETHROMBOUTS76@GMAIL.COM

Liesbeth Rombouts
Culemborg
(regio Utrecht/Den Bosch/
westelijk gedeelte van Gelderland)