Ik ben Liesbeth

“Ik ben een pioniersplant”

Pioniersplanten zijn de planten die de grond klaar maken, zodat bomen en struiken er goed kunnen groeien. Dat betekent concreet dat ik het liefst werk in een omgeving waar nog weinig vastligt en waar visie en richting met elkaar bepaald moet worden.

Complexe opdrachten, als interim schoolleider, directeur of intern begeleider, waaraan ik me een aantal jaar kan verbinden, werken het beste voor mij. Door samen met het team visie en richting te bepalen (binnen de gestelde kaders), krijgen we een gedragen aanbod aan kinderen en ouders. Daarbij is veiligheid creëren voor alle teamleden voor mij de basis. Daarnaast vind ik het borgen van de visie en werkwijze heel belangrijk en zorg ik ervoor dat wat we vastleggen wat we samen hebben afgesproken. Is dit proces klaar dan zijn er andere mensen die mijn taak kunnen overnemen zodat ik weer ergens anders kan pionieren. Ik maak overigens wel af waaraan ik begonnen ben, hoe lastig dat soms ook is.

Mijn talent is:
Ontrafelen en creëren, het liefst van complexe problemen.

Mijn ervaring ligt binnen het onderwijs al vind ik het ook een uitdaging om mijn talenten buiten het onderwijs in te zetten.

LEES MEER

Aanbod

INTERM SCHOOLLEIDER/DIRECTEUR
INTERIM INTERN BEGELEIDER
GRATIS BLOG

CONTACT

06 20389435

LIESBETHROMBOUTS@BUREAUHOOGBEGAAFD.NL

Liesbeth Rombouts
Houten
(regio Utrecht)

CONTACTFORMULIER